Sprawdź
kontrahenta

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SKANER FINANSOWY

www.skanerfinansowy.pl („Serwis”)


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników Serwisu. Warunki przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorców, które mogą być przetwarzane w związku z udostępnianiem w ramach Serwisu raportów dotyczących dyscypliny płatniczej, zawarte zostały w odrębnej klauzuli informacyjnej)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Finnovi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 81 /7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000691297, NIP: 7010710882, REGON: 368084629, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: operacje@skanerfinansowy.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 • A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

  Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie lub przez nas działań.

  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

  *w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej


  2. Założenie konta w Serwisie


  3. Skorzystanie z płatnych usług oferowanych w Serwisie


  4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

  *w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej


  5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

  *w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej


  6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (w tym informacji o ofertach specjalnych)


  7. Wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług świadczonych w związku z Serwisem


  8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami, a także skutkujących powstaniem odpowiedzialności publiczno-prawnej po naszej stronie lub zagrożeniem powstania takiej odpowiedzialności

  *w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej


  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  DZIAŁANIA ANALITYCZNE

  W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

  PROFILOWANIE

  W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

  PLIKI COOKIES I INNE ZBLIŻONE TECHNOLOGIE

  Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) i innych zbliżonych technologii. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.


 • Pliki cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny www.skanerfinansowy.pl. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/privacy

  W ramach Serwisu ciasteczka i inne zbliżone technologie wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania innych funkcji Serwisu

 • Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy Twojej przeglądarki, dostępnej np. po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

 • Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności:


  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 • W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

  Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe**
 • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie**
 • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych
 • podmiot dostarczający komunikator dostępny w Serwisie
 • biuro rachunkowe
 • dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowania księgowego)
 • dostawca oprogramowania do zarządzania zadaniami
 • dostawca oprogramowania do analizy danych i prognozowania
 • Podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Serwisie lub usługach i ich porównywanie
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych


 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

  ** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.